Να στείλετε μήνυμα
 • [#varcatename#]

  Υπερβολικά χαμηλός ψυκτήρας θερμοκρασίας

  [#varcatename#]

  Εργαστηριακός καταψύκτης

  [#varcatename#]

  Φορητό δοχείο ψύξης εμβολίων

  [#varcatename#]

  Ιατρικό ψυγείο φαρμακείων

  [#varcatename#]

  Ψυγεία τράπεζας αίματος

  [#varcatename#]

  Επωαστήρας αιμοπεταλίων

  [#varcatename#]

  Βιοϊατρικός θωρακικός ψυκτήρας

  [#varcatename#]

  Κρυογόνος θωρακικός ψυκτήρας

  [#varcatename#]

  Ιατρικός καταψύκτης

  [#varcatename#]

  Κρυογόνος δεξαμενή υγρού αζώτου

 • [#varcatename#]

  Υπερηχητικός υγρός επεξεργαστής

  [#varcatename#]

  Σύστημα καθαρισμού νερού εργαστηρίων

  [#varcatename#]

  το εργαστήριο υποβάλλει τη μηχανή σε φυγοκέντρωση

  [#varcatename#]

  Υπερβολικός ψυκτήρας

products